Polityka KYC

Bezpieczeństwo klientów jest kluczowym czynnikiem dla  , dlatego zobowiązujemy się do ochrony interesów naszych klientów.

Biorąc pod uwagę wszystko co zostało wymienione powyżej, wdrożyliśmy szereg procedur KYC (Know Your Client), które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych naszych klientów, a jednocześnie umożliwiają wsparcie   zgodnie z najlepszymi zasadami i regułami firm świadczących usługi finansowe. Mają one na celu zapobieganie wszelkim przypadkom kradzieży danych osobowych, prania brudnych pieniędzy, oszustw lub działań terrorystycznych.

Pracujemy w oparciu o ścisłą bezkompromisowość. Wszelkie nieuczciwe działania zostaną udokumentowane i doprowadzą do natychmiastowego zamknięcia wszelkich kont handlowych powiązanych z takimi działaniami. Fundusze wniesione na takie konta zostaną skonfiskowane.

Jako klient  , powinieneś być zainteresowany prawidłową realizacją procedur KYC. Procedury te chronią Twoje dane osobowe, a Twoje transakcje finansowe pozostają bezpieczne. Bez stosowania procedur KYC Twoja działalność inwestycyjna będzie ograniczona i nie będziesz w stanie wypłacić środków z konta.

Nasze procedury KYC są niezwykle szczegółowe, ale jednocześnie pozostają proste dla naszych klientów.

Otworzenie i finansowanie konta inwestycyjnego w   będzie wymagało od Ciebie następujących dokumentów:

 1. Dokument potwierdzający Twoją tożsamość. Może to być:
 • Paszport
 • Dowód osobisty
 • Prawo jazdy

Na dokumencie tożsamości muszą być wyraźnie widoczne następujące elementy:

 • Pełne imię i nazwisko
 • Data urodzenia
 • Data wygaśnięcia
 • Wyraźne zdjęcie

Minimalny okres ważności dokumentu tożsamości musi wynosić 6 miesięcy przed datą wygaśnięcia.

 1. Dokument potwierdzający adres zamieszkani

Dokument potwierdzający adres zamieszkania musi być jasną i czytelną kopią któregokolwiek z poniższych dokumentów:

 • Wyciąg z konta bankowego lub karty płatniczej
 • Rachunek za usługi komunalne, może to być woda, prąd, telefon lub gaz

Dokument potwierdzający adres zamieszkania powinien wyraźnie przedstawiać następujące elementy:

Pełne imię i nazwisko

Adres zamieszkania musi odpowiadać adresowi, który został wskazany podczas rejestracji konta.

Dokument potwierdzający adres zamieszkania musi być nie starszy niż 6 miesięcy.

 1. Skan karty bankowej

Jeśli do zasilenia konta używasz karty płatniczej, będziemy potrzebować skanu przedniej i tylnej strony tej karty ze wszystkimi cyframi, z wyjątkiem ostatnich czterech, które trzeba zasłonić. Kod CVV z odwrotu karty również musi być zasłonięty. Imię nazwisko i podpis właściciela karty powinny być wyraźnie widoczne.

Dokument tożsamości, dokument potwierdzający adres zamieszkania i skan karty płatniczej (w razie potrzeby) mogą być nam dostarczone w formacie PDF, JPG lub PNG i muszą zostać wysłane na adres e-mail [email protected]

Dokumenty potwierdzające tożsamość i adres zamieszkania należy przesłać jak najszybciej po rejestracji konta. Niedostarczenie odpowiednich dokumentów może doprowadzić do ustanowienia ograniczeń w inwestowaniu.

Ponadto ważne jest, aby pamiętać, iż bez niezbędnych dokumentów wypłata środków z konta jest niemożliwa.

Błąd
Wiadomość:
iconAvatar