Ostrzeżenie o ryzyku

  • Potwierdzam, że dostałem/am możliwość handlowania za pomocą platformy demo i/lub zapoznania się z materiałami szkoleniowymi, oraz w praktyce mam wiedzę na temat sposobów handlu i związanych z tym RYZYKO. Ponadto zbadałem/am i zrozumiałem/am ryzyko związane z handlem na rynku Forex i/lub Opcjami („trading”).
  • Zapoznałem się z Regulaminem, a także zasadami i polityką   (które, bez ograniczeń, obejmują Ostrzeżenie o ryzyko, Politykę Prywatności, Politykę przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, Politykę KYC) (poniżej, w celu ostrzeżenia o ryzyku, łącznie określane jako Regulamin).
  • Rozumiem każdy z warunków określonych w Regulaminie i zdaje sobie sprawę, że wszystkie warunki określone w Regulaminie są integralnym elementem nieodwołalnej porozumienia między   a mną (Regulamin).
  • Mam ukończone 18 lat, a informacje zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe i poprawne, i powiadomię   o wszelkich zmianach.
  • Firma   nie jest zobowiązana do potwierdzenia przydatności jakiegokolwiek produktu dla mnie, w tym przypadków ukrytych informacji lub braku doświadczenia.
  • Podałem pełne, poprawne i wiarygodne informacje, w tym moją tożsamość i adres zamieszkania.
  •   może bez przeszkód i w dowolnym czasie zmieniać wszelkie warunki Regulaminu, publikując wszelkie poprawki na naszej stronie internetowej.
  • Wypełniając ten formularz, składam wniosek i zgadzam się na otwarcie konta osobistego oraz potwierdzam, że zapoznałem/am się i zrozumiałem wszystkie warunki i zasady, w tym Regulamin i Ostrzeżenie o ryzyku.
Błąd
Wiadomość:
iconAvatar