Procedura zwrotu środków

Polityka zwrotu środków została opracowana w celu zmniejszenia ryzyka finansowego i prawnego firmy, a także w celu przestrzegania zasad polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i polityki przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.
 
Firma ma prawo zablokować wejście do osobistego profilu, zawieszać działalność handlową na kontach, anulować żądanie o wpłacie/wypłacie albo zwrocie środków, jeżeli źródło środków lub działalność klienta są sprzeczne z polityką zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 
Spółka nie anuluje zrealizowanych transakcji komercyjnych, w wyniku tego spółka ma prawo zwrócić pieniądze do nadawcy, jeżeli w ciągu miesiąca od momentu doładowania na kontach handlowych działalność handlowa nie została zarejestrowana.
 
Firma ma prawo z pewnych przyczyn obiektywnych oraz w przypadku konieczności do preprowadzenia zwrotu środków pieniężnych otrzymanych poprzez każdy system płatności, w tym karty kredytowe/ debetowe. Przy tym zwrot środków pieniężnych będzie dokonywany na portfele elektroniczne i zgodnie z rekwizytami bankowymi, z których korzystał klient podczas wpłaty środków pieniężnych.
 
W razie, gdy Firma uznaje działalność Klienta za niedopuszczalną  lub sprzeczną ze zwykłym celem korzystania z usług firmy, oraz w obecności prostego lub pośredniego, niezgodnego z prawem lub niesprawiedliwego umysłu, Spółka jest uprawniona zgodnie z niniejszym dokumentem do podjęcia niezbędnych środków, bez uprzedniego powiadomienia Klienta.
 
Podczas doładowania konta handlowego kartą pieniężną klient zobowiązuje się nie składać wniosku o sprawozdanie na temat płatności, która jest już zaliczona na konto handlowe, do banku albo do dostawcy karty kredytowej/debetowej, jak w okresie, tak i po zakończeniu korzystania z usług firmy. Jeśli firma jednak dostaje komentarz dotyczący płatności zgodnie z transakcją, zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dostępu do osobistego profilu i zamrażania bieżącego salda oraz do wysyłania środków pieniężnych z powrotem na osobisty rachunek klienta po wykonaniu opłaty wszystkich usług i prowizji.
 
Firma podejmie wszelkie niezbędne środki w celu zapobiegania i blokowania wpłat i wypłat środków z konta klienta przez strony trzecie. Wpłata i wypłata środków pieniężnych z konta mogą być dokonywane tylko przez właściciela tego konta.
Błąd
Wiadomość:
iconAvatar